Dit is de privacyverklaring van gotravelinge, de blog van Inge Garretsen. Je kan me bereiken op ingegarretsen@live.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Gotravelinge kan persoonsgegevens verwerken die je zelf hebt verstrekt. Het kan gaan om de volgende gegevens:

  • voor- & achternaam
  • emailadres
  • IP-adres

WAAROM ZIJN DE GEGEVENS NODIG
De gegevens worden alleen gebruikt voor direct contact als je daar zelf om vraagt, zoals een reactie op je reactie of het versturen van een nieuwsbrief.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD
De reacties onder de blogs blijven staan en de ingevulde emailadressen blijven in mijn systeem. Als je je reactie verwijderd wil hebben, laat me dit weten via de mail en ik zal je reactie binnen vier weken verwijderen.

DELEN MET ANDEREN
Gotravelinge verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst
met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van gotravelinge worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Gotravelinge gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Gotravelinge maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan
gotravelinge te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gotravelinge heeft hier geen invloed op.

Gotravelinge heeft Google geen toestemming gegeven om via gotravelinge verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ingegarretsen@live.nl. Gotravelinge zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Gotravelinge neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van gotravelinge maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door gotravelinge verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met me op via ingegarretsen@live.nl.

nl_NLNL